Resultaat Palthe blijft onder druk

Het bedrijfsresultaat van het stomerij- en textielveredelingsbedrijf Palthe is ook in het derde kwartaal van dit jaar onder druk blijven staan.

Samen met de kosten die gemoeid zullen zijn met een nu lopend efficiency-onderzoek en de kosten die voortvloeien uit een reorganisatie zal dit als effect hebben dat het resultaat over het tweede halfjaar geen verbetering te zien zal geven ten opzichte van het eerste halfjaar. Over die periode meldde Palthe een verlies van bijna 1,5 miljoen gulden.

Palthe kondigde in september een reorganisatie aan waarbij in de leidinggevende sector vijftien arbeidsplaatsen zouden worden geschrapt, maar gedwongen ontslagen zouden dat niet allemaal worden. Met de bonden is intussen overeenstemming bereikt over een sociaal plan. Verder wordt voor ongeveer dertig filialen een franchiseformule ontwikkeld, waarbij het betrokken personeel kan aanblijven.