Raadslid in Bijlmermeer C. Warning; "Houding Kosto gevaarlijk'; "PvdA vervreemdt kiezers van zich'

AMSTERDAM, 4 NOV. “Het baart mij echt grote zorgen dat PvdA-bewindslieden zich, in het kielzog van andere partijen laten meeslepen in dit soort uitlatingen over illegalen. Ik denk dat Kosto zich moet beraden over zijn beleid en als het aan mij ligt ook over zijn positie binnen de partij.”

Chas Warning (36), stadsdeelraadslid voor de PvdA in de Bijlmermeer, is woedend over de brief die staatssecretaris Kosto maandag stuurde aan de bestuurders van Amsterdam over hun illegalen-beleid. Amsterdam zou te zwak zijn. Warning, ook wel de "zwarte burgemeester van de Bijlmer' genoemd, noemt de actie van Kosto "onsmakelijk' en "gevaarlijk', “omdat hij hiermee de betrouwbaarheid van de overheid op het spel zet.”

Warning: “Eerst heeft Kosto actief meegewerkt aan het besluit van het gemeentebestuur na de ramp in de Bijlmer om mensen op te roepen zich te melden, ook al waren ze illegaal. Nu roept hij dat er strenger tegen illegalen opgetreden moet worden. Dat vertroebelt op zijn minst de verhoudingen. Ik ben het ermee eens dat men illegalen nooit kan behandelen als waren ze legaal. Door het moment waarop Kosto dit zegt, kan een sfeer van razzia's ontstaan. Ik moet steeds denken aan een joodse vrouw die mij belde, vlak nadat de nadat burgemeester Van Thijn zijn oproep had gedaan voor mensen om zich vrijwillig te melden. Ze zei: "Ons werd toen ook gezegd dat we ons moesten melden, dat we niets te vrezen hadden.' Ze zei tegen mij: "doe het niet, roep mensen niet op om zich te laten registereren'. Het is dan heel pijnlijk te moeten constateren dat die vrouw gelijk heeft gekregen. Ik denk dat de houding van Kosto door onze kiezers als verraad wordt opgevat”

Is de PvdA-top na de Bijlmerramp omgeslagen in haar denken over illegalen?

“De tendens is al twee jaar zichtbaar. Sinds de uitspraken van Bolkestein eigenlijk. Het ongericht roeren van de trom over illegalen, zoals ook vice-premier Kok heeft gedaan, roept een beeld op als zouden alle etnische minderheden in Nederland profiteurs zijn. Ik denk ook dat dat de partij niet helpt. We doen het nu slecht in de peilingen. Volgens mij vervreemden we de kiezers van ons, juist omdat we niet meer duidelijk zijn in onze principes. Ongeveer 2000 illegalen hebben zich na de ramp laten registreren op 90.000 Bijlmerbewoners. Dat is dus een kleine 2 procent. En moet ik dan aanhoren dat die 2 procent het maatschappelijk evenwicht verstoort? Kom nou.”

Maar in de Bijlmer merkt men toch de aanwezigheid van illegalen?

“We hebben hier de unieke situatie dat er veel woningen beschikbaar zijn die geen hoge prioriteit hebben, waardoor malafide onderverhuurders hun gang kunnen gaan. Maar in het dagelijks leven is er absoluut geen verschil tussen illegalen en legalen. De meeste illegalen gaan 's ochtends vroeg naar de bollen, schoonmaken of vakken vullen bij de grote warenhuizen. 's Avonds rollen ze doodmoe in hun bed. Op straat kom je ze niet tegen. Ze zijn als de dood voor autoriteiten. Wat is voor ons in de Bijlmer het zogenaamde "illegalenprobleem'? Dat ze gebruik maken scholen en andere voorzieningen, waarvoor we geen vergoeding krijgen omdat die mensen niet zijn geregistreerd.”

Welke oplossingen stelt u voor?

“Ik vind dat illegalen die zich met criminele activiteiten bezighouden hard moeten worden aangepakt. Er moet ook een veel strenger beleid komen tegen werkgevers die illegalen in dienst hebben. Het gebeurt op grote schaal, dus blijkbaar hebben werkgevers er gigantische voordelen bij. Wil men een afgewogen beleid voeren ten aanzien van illegalen dan moet men zicht op de aantallen krijgen. Daarom zeg ik: waarom zou men bepaalde groepen niet kunnen legaliseren? Bijvoorbeeld zij die kunnen aantonen dat ze al twee jaar bij een bepaalde baas werken.

Maar krijg je dan niet juist de "aanzuigende werking' waar Kosto zo bang voor is?

“Het lijkt me onzin om te denken dat mensen in Ghana zich collectief gaan verdringen bij de loketten voor een visum omdat er misschien over vier of zes jaar weer iets gebeurt waardoor er een pardon wordt uitgeproken. Zo werkt dat niet met immigratie.”