POPPENHUIS

De restauratiekosten van het 18de-eeuwse poppenhuis van het Frans Halsmuseum in Haarlem zijn niet, zoals in de krant van zaterdag abusievelijk werd vermeld, tussen de 8 en 900.000 gulden, maar 150.000. De vriendenvereniging van het museum probeert met een actie 90.000 bijeen te brengen.