Owen zinspeelt op sancties tegen Kroatië

LONDEN/ZAGREB, 4 NOV. Er moeten wellicht sancties worden genomen tegen Kroatië wegens de praktijken van "etnische zuivering', waaraan zich in Bosnië niet alleen de Serviërs, maar ook de Kroaten schuldig maken.

Dat heeft Lord Owen, de EG-onderhandelaar inzake ex-Joegoslavië, gisteren gesuggereerd. Hij deed dat in een vraaggesprek met de televisiezender Channel Four, die hem een film toonde waarop te zien was hoe Kroatische troepen in Bosnië moslims uit hun woningen verdreven. “Er zullen in de Veiligheidsraad vragen worden gesteld over de Kroatische houding”, aldus Owen. “Daarbij zal het feit dat er tegen hen op het ogenblik geen sancties van kracht zijn worden genoemd en sommigen zullen op een herziening van het sanctieregime aandringen. Dat zou niet alleen tegen de Serviërs moeten gelden.”

Kroatië heeft gisteren verzoeken voor de toelating van moslim-vluchtelingen uit Jajce tot Kroatië van de hand gewezen. Aan de Kroatisch-Bosnische grens zitten vierduizend moslims, die na de verovering van Jajce door de Serviërs op de vlucht zijn gedreven, in de val. In Bosnië zijn ze nergens veilig, en Kroatië laat hen niet toe met het argument dat het al 750.000 vluchtelingen heeft toegelaten en geen opvangmogelijkheden heeft voor nog meer mensen.

President Franjo Tudjman reageerde gisteren op een dringende oproep van Sadako Ogata, de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen, die had gesteld dat de moslims uit Jajce “een tocht door de hel” achter de rug hebben en toegang tot Kroatië verdienen. Tudjman zei op een persconferentie in Zagreb dat het accepteren van nog meer vluchtelingen zou leiden tot onacceptabele ontberingen in Kroatië zelf. Hij viel scherp uit naar de internationale gemeenschap, die weigert meer te doen voor de vluchtelingen en voor het beëindigen van de oorlog in Bosnië. “De wereldgemeenschap verschaft zichzelf een alibi door uiting te geven aan haar medeleven met de vluchtelingen en Kroatië te vragen hen te helpen, maar zelf niet meer te doen om Kroatië bij te staan en de (Servische) agressie tegen Kroatië en Bosnië-Herzegovina een halt toe te roepen”, aldus de Kroatische president.

Het Internationale Rode Kruis meldde gisteren dat een voorgenomen vrijlating van vijfduizend gevangenen van de Serviërs in Bosnië niet is doorgegaan omdat niemand weet waar de gevangenen heen moeten en de Westerse landen niet hebben gereageerd op verzoeken om asiel voor de gevangenen. Om dezelfde reden is de vrijlating van tweeduizend andere gevangenen voorlopig uitgesteld. (Reuter)