Oppositie noemt houding Andriessen "revolutionair'

DEN HAAG, 4 NOV. De oppositiepartijen D66 en Groen Links vinden het “revolutionair” dat minister Andriessen (economische zaken) de afspraken wil versoepelen die CDA en PvdA hebben gemaakt over terugdringing van het financieringstekort en collectieve lastendruk.

VVD en CDA willen dat het kabinet vasthoudt aan het regeerakkoord, de PvdA houdt de mogelijkheid open van een tijdelijke afwijking. Dat bleek vanmiddag bij de behandeling van de begroting Economische Zaken.

De tegenvallende economische groei en de prioriteit die het kabinet legt bij de werkgelegenheid impliceren dat de afspraken die het kabinet heeft gemaakt ten aanzien van financieringstekort en collectieve lastendruk niet kunnen worden gerealiseerd. Dit zei Andriessen afgelopen maandag in een vraaggesprek met deze krant. “Revolutionaire taal”, meende het Kamerlid Tommel (D66) vanmiddag “voor de minister die nog maar kort geleden pleitte voor een verlaging van de collectieve lastendruk met 0,5 procent per jaar.” Het Kamerlid Van Iersel (CDA en partijgenoot van Andriessen) maakte duidelijk dat zijn fractie vasthoudt aan de afspraken van het regeerakkoord (financieringstekort van 3,75 procent in 1993 en collectieve lastendruk van maximaal 53,6 procent). PvdA-woordvoerder Van Gelder zei dat de huidige economische situatie tot gevolg kan hebben dat “tijdelijk wordt afgeweken van de afspraken van het regeerakkoord. Maar in 1994 moeten de afgesproken waarden worden gerealiseerd”.

Alle fracties in de Tweede Kamer vinden dat minister Andriessen "het ijzer moet smeden nu het heet is' om het industriebeleid een nieuwe impuls te geven. Andriessen moet haast maken met het oprichten van een industriefonds; een faciliteit die grote ondernemingen tijdelijk een financieel steuntje in de rug geeft, of belangrijke industriële projecten financiert die anders niet van de grond zouden komen.

Volgens Van Gelder is het “wrang” dat de discussie over Fokker en Daf het industriebeleid weer in het centrum van de belangstelling heeft geplaats, maar “toch zie ik dat als winst”. Van Iersel vindt dat Andriessen “het momentum” moet benutten om de verkokering in het beleid te doorbreken. De departementen werken teveel langs elkaar heen. Volgens Van Iersel wordt het tijd om de analyses (“die zijn goed”) om te zetten in een concrete doorwerking naar de verschillende beleidsterreinen.

Groen-Links woordvoerder Rosenmöller vindt dat het Investeringsfonds een onderdeel van de "package deal' moet worden in het kader van het centraal overleg. Vakbonden matigen de lonen “liefst voor de grote meerdeheid van de werknemers een nullijn”, de werkgevers creëren banen, en de overheid gebruikt het geld van het Investeringsfonds voor een duurzame verbetering van de economische structuur.