NPM neemt belang in Emba Techniek

De Nederlandse Participatie Maatschappij heeft een belang genomen in Ema Techniek Groep uit Dordrecht.

Emba Techniek - niet te verwarren met het ter beurze van Amsterdam genoteerde Emba - is een technische handels- en service onderneming, gespecialiseerd in produkten voor de petrochemische industrie en de distributie van brandstoffen. De jaaromzet van ongeveer 35 miljoen gulden wordt grotendeels in de Benelux-landen behaald. NPM krijgt een 14 procent kapitaalbelang en verstrekt daarnaast aan Emba een converteerbare achtergestelde lening van 1 miljoen gulden. De overige aandeelhouders van Emba zijn Pierson Investeringsmaatschappij I, een aantal particulieren en de eigen directie.