Meerderheid Kamerleden voor Verdrag

Na het eerste deel van het driedaagse debat is het zeker dat de Tweede Kamer in grote meerderheid het vorig jaar december door de regering getekende verdrag van Maastricht zal bekrachtigen. Ook de VVD zal vóór het verdrag over de politieke en monetaire unie stemmen. CDA, PvdA en D66 doen dat eveneens; Groen Links en de kleine confessionele partijen GPV, SGP en RPF zijn tegen. VVD-woordvoerder Weisglas kritiseerde sterk de democratische onvolmaaktheid van het verdrag, het gebrek aan helderheid en de blijvende neiging te veel naar "Brussel' af te schuiven, maar uit de VVD wil niet als tegenstander van het verdrag de geschiedenis in.

De vraag of Nederland nu wel of niet een federaal Europa wil en de invulling van het begrip "subsidiariteit', het beginsel dat slechts datgene op Europees niveau mag worden behandeld wat nationaal minder goed kan gebeuren, zullen de zwaartepunten van het verdere debat met de regering zijn. Zowel van de regeringspartijen als van de oppositie komen moties, waarin de regering wordt opgedragen bij de uitvoering van "Maastricht' het democratisch gehalte te vergroten en waarin wordt geëist dat de Kamer voortaan eerder wordt betrokken bij de besluitvorming over verdragen en ophanden zijnde EG-besluiten.