"Meer immigranten door Duits beleid'

DEN HAAG, 4 NOV. Staatsecretaris Kosto (justitie) laat onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn voor Nederland van een eventuele verscherping van het immigratiebeleid van Duitsland.

Dit verklaarde hij vanochtend tegenover deze krant. Kosto: “We hebben jarenlang wat betreft de toestroom van vreemdelingen in de luwte gezeten wegens het milde toelatingsbeleid van onze Oosterburen. Wanneer zij hun beleid aanscherpen, ligt het voor de hand dat de toestroom naar Nederland groter wordt”.

Gisteren kwam Kosto in conflict met de burgemeester Van Thijn over het vreemdelingenbeleid in Amsterdam. Inmiddels is het conflict volgens Kosto opgehelderd, nu gebleken is dat Amsterdam wel degelijk van plan is de illegalenproblematiek integraal aan te pakken. De opmerkingen die Kosto in de brief aan Van Thijn maakte over de uitlatingen van de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt, zijn volgens hem achteraf aan het verkeerde adres gericht. “Ik had Nordholt een afzonderlijke brief moeten sturen.”

Volgens PvdA-voorzitter F. Rottenberg mengt Kosto zich in te scherpe bewoordingen in het Amsterdamse beleid. De PvdA-voorzitter schaart zich voor het overige achter Kosto die hij “moedig” noemt. Volgens het PvdA-Kamerlid Apostolou, woordvoerder voor het vraagstuk van illegalen, is er niet sprake van een ander beleid van de PvdA, maar wel van een “scherpere politieke toonzetting”.