Major boos om uitspraak Bangemann

LONDEN, 4 NOV. Hoe sceptisch Conservatieve Eurofoben ook zijn ten aanzien van Duitsers in het algemeen, Martin Bangemann konden ze gisteren wel omhelzen. De vice-voorzitter van de EG-Commissie in Brussel gaf hen precies het "bewijs' dat ze nodig hadden, door in Berlijn te beweren dat het Verdrag van Maastricht een mijlpaal is op weg naar een “federaal” Europa. Juichende Eurosceptici in John Majors partij claimden vanmorgen dat nu 37 Conservatieven “keihard” onverzettelijk blijven, wanneer de regering hen vanavond zal vragen te stemmen vóór een motie ter voorbereiding van ratificatie van het verdrag.

Bangemann hield gisteren in Berlijn een redevoering, die waarschijnlijk onopgemerkt was gebleven als de kwestie-"Maastricht' op dit moment niet zo gevoelig zou liggen in Groot-Brittannië.

John Major haastte zich in het Lagerhuis te verklaren dat Bangemann op persoonlijke titel had gesproken en dat zijn opmerkingen “dom en slecht-ingelicht” waren. Maar het was duidelijk dat de premier furieus was over de "interventie', die het nu nog moeilijker voor hem maakt een debat te winnen waarin zijn politieke geloofwaardigheid op het spel staat. Majors aanhangers werken de laatste weken tot diep in de nacht om weifelaars te overtuigen dat Maastricht juist het einde van een "superstaat' betekent.

Norman Tebbit, inmiddels naar het Hogerhuis gepromoveerd, liet meteen weten dat Bangemannns uitlatingen zijn ergste vrees bewaarheid hadden doen worden. Major kon enige troost kon putten uit het feit dat vijf Eurosceptici hem alsnog steun beloofden, alleen maar omdat ze zijn gezag niet willen ondermijnen, nu de regering voor een pijnlijke bezuinigingsronde staat. Maar de meerderheid in het debat vanavond blijft desondanks klein: als 37 Conservatieven meestemmen met Labour, verliest de premier zijn meerderheid van 21 in het Lagerhuis en is hij afhankelijk van de goede wil van de Liberale Democraten (19 van de 20 zeggen met de regering te zullen meestemmen), maar vooral van de 9 Ulster Unionists. Zij zijn tegen Maastricht, maar zullen zich mogelijk laten afkopen met beloften over de toekomst van Noord-Ierland, nu de besprekingen daarover op niets lijken uit te lopen.

    • Hieke Jippes