Landbouwschap: overleg lijkt op klucht

DEN HAAG, 4 NOV. De voorzitter van het Landbouwschap, S. Mares, vindt dat de Europese Gemeenschap bij eventuele voortzetting van de onderhandelingen over de GATT met concessies niet verder mag gaan dan is afgesproken over de hervorming van het EG-landbouwbeleid. De door de VS voorgestane beperking van exporthoeveelheden staat volgens Mares haaks op het doel van de GATT, het vergroeten van de mogelijkheden voor wereldhandel voor alle produkten.''

Hoe het verder gaat met de onderhandelingen over een nieuwe Overeenkomst inzake tarieven en handel is volgens hem volstrekt onduidelijk. “Persoonlijk betwijfel ik echter of de demissionaire Amerikaanse regering in het wereldhandelsoverleg nog knopen zal willen doorhakken”, aldus Mares woensdag tijdens een bestuursvergadering van het schap.

“De besprekingen hebben de afgelopen weken het karakter gekregen van een politieke klucht. Het is ronduit merkwaardig dat na zes jaar slepende onderhandelingen uitgerekend op de dag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen moet worden uitgemaakt of er al dan niet resulaten kunnen worden geboekt. Dit geeft de land- en tuinbouw, die bij deze onderhandelingen zoveel op het spel heeft staan, een gevoel onderworpen te zijn aan een politiek machtsspel en willekeur.”