KLOZ: premies in '93 vijf pct hoger

DEN HAAG, 4 NOV. De particuliere ziektekostenverzekeraars zullen hun premies volgend jaar met ten minste vijf procent verhogen.

Het KLOZ, de overkoepelende organisatie van particuliere ziektekostenverzekeraars, heeft zijn leden vandaag geïnformeerd over de verwachte kostenstijgingen in 1992 en 1993. Voor de verzekeraars zijn dat belangrijke gegevens bij de vaststelling van de premies voor volgend jaar.

Het KLOZ maakte bekend dat de kosten van de gezondheidszorg in 1992 met minimaal zeven procent zullen stijgen. Eind vorig jaar werd bij de premievastelling nog uitgegaan van een kostenstijging van 5,8 procent. Voor volgend jaar wordt een kostenstijging verwacht van ten minste vijf procent. Volgens het KLOZ gelden de cijfers voor de gehele particuliere verzekeringsmarkt en kunnen er per verzekeraar verschillen zijn.

Enkele verzekeraars hebben afgezien van een premieverhoging in 1993. Onder hen de CZ Groep, die op 1 juli de premies voor maatschappijpolissen met zes procent verlaagde. Tot 1994 zullen de premies bij de CZ Groep niet veranderen. De CZ Groep heeft ongeveer 140.000 particulier verzekerden, van wie er ongeveer 20.000 een standaardpakketpolis hebben. De verzekeraars hebben geen invloed op de hoogte van de premie voor deze polis; die wordt vastgesteld door staatssecretaris Simons (volksgezondheid). Ongeveer 120.000 particulier verzekerden bij de CZ Groep profiteren wel van de verlaging van de premie van de maatschappijpolis. Volgens een woorvoerder van de verzekeraar konden de premies omlaag door een “uitstekend beleggingsresultaat”.