Kamer: opheldering over reiskaart

DEN HAAG, 4 NOV. Staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) moet de Kamer voor 1 maart volgend jaar duidelijkheid verschaffen over de produktie van een reiskaart.

Dat bleek gistermiddag in de Tweede Kamer door het indienen van een nieuwe motie door CDA-afgevaardigde Hillen. De motie, die door alle fracties in de Kamer is mede-ondertekend, betekent verkorting van de termijn die de staatssecretaris wordt gegund om overeenstemming te bereiken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het tezamen vervaardigen van het nieuwe reisdocument.