"Homofilie mag wel maar euthanasie niet'

PORTLAND, 4 NOV. De kiezers in de staat Oregon hebben zich uitgesproken tegen een publieke afwijzing van homoseksualiteit. Toen de helft van de stemmen geteld was, bleek dat circa 55 procent van de kiezers daartegen was. Zowel voor- als tegenstanders van het constitutionele amendement waarschuwden voor het geweld waartoe de uitkomst van het referendum zou kunnen leiden. De politie in de hoofdstad Portland was in verhoogde staat van paraatheid om eventuele botsingen tussen voor- en tegenstanders in de kiem te kunnen smoren.

Een voorstel in Californië om terminaal zieke patiënten de mogelijkheid te bieden door zelfmoord een einde aan hun leven te maken met hulp van een arts, is door de meerderheid van de kiezers afgewezen. Tegen het voorstel, dat intensief is bestreden door de rooms-katholieke kerk, stemde 53 procent van de Californische kiezers.

In New Jersey en in de hoofdstad Washington werd gisteren gestemd over een voorstel over de doodstraf. De kiezers in Washington D.C. wezen invoering van de doodstraf af, maar de kiezers in New Jersey stemden voor de doodstraf in gevallen waarin een misdaad leidt tot de onbedoelde dood van het slachtoffer. Nebraska stemde voor invoering van een staatsloterij. In Maryland keurden de kiezers een maatregel goed die het de staat onmogelijk maakt tussenbeide te komen in gevallen van abortus. (AP)