Duitse regering bereikt akkoord over bezuinigingen

BONN, 4 NOV. De Duitse regering is het gisteren eens geworden over bezuinigingen in de begroting voor 1993 tot een bedrag van 3,26 miljard mark. Daarmee moet worden voorkomen dat het begrotingstekort verder uit de hand loopt.

De regering had eerder al besloten om volgend jaar 6 miljard mark extra te lenen om het gat de dekken dat ontstaat door de opbouwkosten van de voormalige DDR en dalende belastingontvangsten als gevolg van de lagere economische groei. Het begrotingstekort over 1993 stijgt tot 44 miljard mark.

Op defensie wordt 540 miljoen mark extra bezuinigd, terwijl het ministerie van verkeer 450 miljoen mark moet inleveren. Een andere forse bezuiniging betreft de aankoop van grond in Berlijn ten behoeve van de verhuizing van overheidsinstanties vanuit Bonn (400 miljoen mark). Verder zal 2,5 miljard mark worden bespaard door de premie voor de werkloosheidsverzekering voor één jaar te verhogen van 6,3 tot 6,5 procent. Daardoor hoeft de overheid minder geld uit te trekken voor uitkeringen. Ter compensatie wordt de pensioenpremie verlaagd van 17,7 tot 17,5 procent, ook voor één jaar.

Het aantal werklozen in het westen van Duitsland is in oktober met 46.700 gestegen tot 1,83 miljoen. In de vroegere DDR was er een lichte daling met 13.300 tot 1.097.500 werklozen. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van de Duitse arbeidsbureaus.

Uit een onderzoek van de Duitse Federatie van Kamers van Koophandel onder 20.000 Westduitse en 5.000 Oostduitse bedrijven blijkt dat het Duitse bedrijfsleven pessimistischer is over de economie dan op enig ander moment in de afgelopen tien jaar. De bedrijven zijn met name bezorgd over de stijgende inflatie en het nadelige effect van de sterke mark op de Duitse export. Een derde van de bedrijven verwacht in het komende jaar personeel te moeten ontslaan en minder te kunnen investeren.

De president van de Bundesbank, Schlesinger, heeft gisteren gezegd dat eventuele verlaging van de rentetarieven afhankelijk is van terugdringing van het overheidstekort, van de loononderhandelingen voor 1993 en de groei van de geldhoeveelheid. (DPA, Reuter, AFP)