DNB kan kat uit de boom kijken

AMSTERDAM, 4 NOV. Dank zij omvangrijke belastingafdrachten kon het Rijk in de verslagweek het financieringsarrangement bij DNB aflossen. Dit financieringsarrangement kan het Rijk benutten ter dekking van tijdelijke kastekorten. De roodstand, die vorige week nog 1,9 miljard gulden bedroeg veranderde in een positief saldo van bijna 8,9 miljard gulden.

De omvang van de belastingafdrachten was schijnbaar hoger dan DNB had verwacht, waardoor een relatief sterkere verkrapping van de geldmarkt optrad. Het gezamenlijke bankwezen was genoodzaakt om een procentpunt op het contingentsverbruik in te teren. Maandag hadden zij 13 procent van het beroep verbruikt, terwijl 12 procent van de contingentsperiode voorbij was.

Om de onbedoelde verkrapping enigszins te verzachten, verstrekte DNB dinsdag een extra zevendaagse speciale belening van 1,9 miljard gulden, tegen een onveranderd tarief van 8,8 procent. De relatief langere looptijd van de belening duidt erop dat DNB minder hoeft "fine te tunen', door de betrekkelijke rust die op de valutamarkten is ontstaan na de hectische weken die achter ons liggen.

Ter zake van de rente is de (Nederlandse) geldmarkt vooruitgelopen op een verdere verlaging van de officiële tarieven in Duitsland. In twee maanden tijd zijn de geldmarkttarieven met ongeveer 140 basispunten gedaald. Toen de Bundesbank afgelopen donderdag de officiële tarieven ongemoeid liet, was dat een lichte teleurstelling. Het gevolg was dat de markttarieven weer licht stegen, mede omdat duidelijk werd dat het inflatieprobleem in Duitsland nog volop speelt. Tot medio oktober stegen de prijzen in Duitsland met 3,8 procent. Bovendien zal naar verwachting van een spoedige, substantiële inflatievertraging geen sprake zijn, onder meer door de BTW-verhoging per 1 januari aanstaande.

De gulden blijft sterk ten opzicht van de Dmark. Daaraan draagt thans bij de koersstijging van de dollar. Immers, een sterkere dollar gaat in het algemeen gepaard met een wat zwakkere D-mark. DNB verkeert daardoor in een comfortabele positie. Hoewel wordt verwacht dat de centrale bank op korte termijn de officiële tarieven niet zal wijzigen, heeft zij wel ruimte om het tarief op speciale beleningen verder te verlagen. Het vertrouwen van internationale beleggers in de Nederlandse munt is daarvoor groot genoeg, temeer daar het inflatietempo in ons land lager zal komen te liggen dan in Duitsland. Aanstaande vrijdag wordt het inflatiecijfer over de maand oktober bekend. Door de BTW-verlaging per 1 oktober en de recente appreciatie van de gulden ten opzichte van de lire, de peseta en het pond kan op een aanzienlijke vermindering worden gerekend. Dit speelt de gulden in de kaart. Een onzekere factor blijft de dollarkoers: hoe zullen de markten het beleid van de nieuwe president Clinton benaderen in de "eerste honderd dagen'.

Bron: Economisch Bureau ING Bank