Democraten in Congres VS in de meerderheid

WASHINGTON, 4 NOV. Bij de verkiezingen voor het Congres hebben de Democraten in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden hun meerderheid behouden.

Twee groepen die tot dusverre ondervertegenwoordigd waren in het Congres, vrouwen en zwarten, vergrootten hun invloed.

Het zag er bij het ter perse gaan van deze krant naar uit dat het aantal Democratische senatoren met één zou toenemen tot 58, terwijl de Republikeinen een van hun zetels moesten prijsgeven. In het Huis van Afgevaardigden zullen de Democraten vermoedelijk 259 zetels hebben, negen minder dan tot nu toe. De Republikeinen beschikken over 175 zetels, een winst van negen. Eén lid van het Huis is onafhankelijk.

De Amerikaanse kiezers maakten gisteren niet alleen hun ongenoegen duidelijk over het optreden van de zittende president maar ook over veel zittende Congresleden. Hiermee leek ook de, voor Amerikaanse begrippen, uitzonderlijk hoge opkomst bij de verkiezingen samen te hangen. In totaal begaf zich dit jaar tegen de 54 procent van de potentiële kiezers naar de stembus, waarmee de 50,2 procent van 1988 ruimschoots werd overtroffen en de neerwaartse spiraal voor het eerst in jaren een halt werd toegeroepen. Voor veel stembureaus vormden zich gisteren lange rijen.

Republikeinse kandidaten verdrongen 27 Democraten uit het Huis van Afgevaardigden, terwijl Democraten op hun beurt 14 zittende Republikeinen uit het zadel wipten.

Doordat de Democraten hun meerderheid in beide huizen van het Congres handhaafden werd de patstelling van de afgelopen twaalf jaar doorbroken, toen Republikeinen de scepter zwaaiden in het Witte Huis. Afgewacht moet nu worden of dit ook tot een vruchtbaarder samenwerking tussen president en Congres zal leiden.

Het aantal zwarten in het Congres neemt na de verkiezingen van gisteren aanzienlijk toe. In het Huis van Afgevaardigden, waarin 26 zwarten zitting hadden, groeit dit contingent tot 35 leden. Een deel van deze groei was te danken aan het vaststellen van nieuwe grenzen van de kiesdistricten.

Ook kandidaten van Latijns-Amerikaanse afkomst leken succesvol, al was nog niet precies aan te geven hoe sterk hun afvaardiging zou worden.

Opmerkelijk was verder de opkomst van de vrouwen, die zes zetels in de nieuwe Senaat zullen bekleden, een verdrievoudiging van hun aandeel tot nu toe. In het Huis van Afgevaardigden zullen zeker 25 vrouwen zitten. (AP, Reuter, AFP)