Delors kiest jubilerende Lubbers

DEN HAAG, 4 NOV. “Ruud Lubbers zou mijn ideale opvolger zijn”, aldus Jacques Delors, voorzitter van de Europese Commissie vanmiddag voor de AVRO-radio. “Persoonlijk geloof ik echt dat hij de beste man op de juiste plaats zou zijn”, aldus de Fransman, die nog tot eind 1994 in functie blijft.

Delors beschreef de premier, die vandaag tien jaar in functie is, als “een werkelijk pro-Europese voorvechter ("militant'), met frisse ideeën, het vermogen tot vernieuwing, een man van de dialoog die in staat is goede compromissen te bewerkstelligen tussen de twaalf lidstaten”.

Volgens Delors heeft Lubbers de “capaciteit een positieve invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in de zeer moeilijke periode die voor ons ligt in Europa”. Het is een hele grote prestatie, zei de Commissievoorzitter, om tien jaar lang leider van een land te blijven. Als de Twaalf Lubbers voordragen voor zijn functie “zou ik daar zeer mee ingenomen zijn”, aldus Delors.

Ter gelegenheid van zijn jubileum kreeg Lubbers vanmorgen van CDA-fractievoorzitter Brinkman een groene taart cadeau. Het Torentje, met daarin zijn werkkamer, was met vlag en strik versierd. De PvdA en D66 stuurden bloemen en de VVD zond een brief: “U bent al tien jaar onbetwist leider van het CDA en hebt daarmee de electorale achteruitgang van die partij tot stilstand gebracht. Dat is een verdienste van formaat.” Tweede-Kamervoorzitter Deetman feliciteerde vanmorgen, voorafgaand aan het Europa-debat, “mede namens de Eerste Kamer”, de premier en minister Van den Broek, die ook tien jaar regeert. “Men mag spreken van een prestatie”, aldus Deetman. Lubbers' eigen ministerie, van Algemene Zaken, doet niets aan het jubileum. Lubbers zelf wil dat niet.