Andriessen effende weg voor Duitse deelneming in Daf

ROTTERDAM, 4 NOV. Minister Andriessen van economische zaken heeft de weg geëffend voor een participatie van Mercedes-Benz in DAF. Dat blijkt uit een geheime brief - waarover gisteren in deze krant is bericht - van de voorzitter van de raad van bestuur van DAF C. Baan aan de raad van commissarissen van DAF van 1 oktober jongstleden.

Uit de brief wordt duidelijk dat Andriessen aanvankelijk stringente voorwaarden had verbonden aan een door de staat gegarandeerde lening van de Nationale Investeringsbank. Baan heeft Andriessen moeten overhalen om de voorwaarden van de lening te wijzigen voor het mogelijk maken van de strategische alliantie met de Duitse vrachtautoproducent, dochter van Duitslands grootste onderneming Daimler-Benz.

Baan schrijft in de vertrouwelijke brief dat hij minister Andriessen inzicht heeft gegeven in de inhoud van de strategische alliantie met Mercedes Benz. “Hij was geïmponeerd door de substantiële rol die DAF zal gaan spelen in de alliantie en heeft toen de condities gewijzigd voor een lening van de Nationale Investeringsbank welke betrekking hebben op de positie van Mercedes- Benz,” aldus Baan in de brief.

DAF zegt in een reactie dat de onderhandelingen met economische zaken en de Nationale Investeringsbank (NIB) zijn gevoerd door Baan alleen. Baan zelf vertoeft in Florida en was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. De Nationale Investeringsbank en Economische Zaken willen niet ingaan op de leningsvoorwaarde van DAF.

Voor de toekomst van DAF is de achtergestelde lening van de Nationale Investeringsbank van groot belang, zo blijkt uit de brief. Baan schrijft dat de NIB-lening niet ten koste zal gaan van de andere kredietfaciliteiten. Deze lening mag bij het garantievermogen van DAF worden geteld en zal zo de ratio's van DAF verbeteren. Door de verliezen heeft DAF een negatief werkkapitaal.

Dat betekent dat voor alle substantiële uitgaven overleg met de banken nodig is.

Uit de vertrouwelijke stukken blijkt dat de Nationale Investeringsbank stringente voorwaarden heeft gesteld aan het verstrekken van de lening. De overheid blijkt alleen bereid te zijn 97 miljoen gulden aan leningen te garanderen, precies even groot als het verlies over de eerste zes maanden, wanneer een consortium van banken akkoord zou gaan met verdere kredietverlening van 1,149 miljard gulden aan DAF tot medio volgend jaar.

Volgens de interne notulen van het bestuur zijn de banken op één na akkoord met het voortzetten van de kredietverlening. Uit de stukken valt de destilleren dat de dwarsligger zo goed als zeker de grootste bank van België is, de Generale Bank. Volgens de stukken is deze maar voor drie procent van het totaal aan krediet verantwoordelijk (afgezet op een totale kredietverlening zou het dan gaan om circa 35 miljoen gulden). Het consortium van banken heeft echter als eis gesteld dat alle banken akkoord gaan.

    • Max Christern
    • WABE van ENK