Aids stelt Antillen voor groot probleem

WILLEMSTAD, 4 NOV. De verspreiding van het aids-virus stelt de Nederlandse Antillen voor grote financiële problemen.

De kosten voor behandeling van de patiënten worden tot het jaar 2.000 geschat op 330 miljoen gulden. Dit blijkt uit een conceptnota van de minister van Volksgezondheid op de Antillen, C.H. Statia, over het beleid ten aanzien van aids. In augustus van dit jaar stonden 110 aids-patiënten geregistreerd. Het aantal personen dat besmet is met het HIV-virus wordt geschat op 2.000.