Zuiderzeeprijs voor wrak-project museum Dronten

DRONTEN, 3 NOV. Het Rijksmuseum voor Scheepsarcheologie in Dronten heeft onlangs de tweejaarlijkse Zuiderzeeprijs (ƒ 7500) gekregen voor het project "De Zeehond'.

Het project behelst het onderzoek en het behoud van een negentiende-eeuwse Groninger tjalk, die in 1972 is opgegraven in Oostelijk Flevoland. De vrijwel complete romp van het slanke vrachtschip is vrijwel zeker het laatste restant van een houten tjalk in Nederland. Daaromheen zijn de resten gevonden van een lading stenen en 350 voorwerpen, waaronder een houten bordje met "De Zeehond' erop en een lat met het jaartal 1878 en de naam W. Venema. Het verhaal van het schip kon worden gereconstrueerd toen een aantal nazaten van de familie Venema bij toeval met het museum in contact kwam.

Op particulier initiatief is in 1897 de "Werkgroep Behoud de Zeehond' opgericht. Begin volgend jaar is De Zeehond weer voor het publiek toegankelijk; de locatie wordt opgenomen in Natuurpark Lelystad.