Zestien maatregelen tegen verzuring bossen

UTRECHT, 3 NOV. De Stichting Natuur en Milieu heeft vandaag in een brief aan minister-president Lubbers een rampenplan gepresenteerd om de Nederlandse bossen te redden. Het plan biedt zestien maatregelen tegen de verzuring en verdroging, volgens Natuur en Milieu de hoofdoorzaken van de bossterfte. De maatregelen, zoals het benoemen van een regeringscommissaris voor de overleving van het bos en het terugbrengen van de maximum snelheid op de snelwegen tot 90 kilometer per uur, moeten volgens de stichting binnen een half jaar genomen worden.

Aanleiding voor het rampenplan vormt een onderzoek van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij waarvan de uitkomst twee weken geleden bekend werd gemaakt. Slechts 40 procent van het Nederlandse bos zou volgens het onderzoek nog gezond zijn. De rest is ziek tot doodziek. Staatssecretaris Gabor (natuurbeheer), minister Alders (VROM) en de Kamerfracties van CDA, PvdA en VVD hebben "onthutsend lauw' op het onderzoek gereageerd, vindt de stichting.

“Politiek Den Haag vertoont weer eens struisvogelgedrag. De reacties op het onderzoek zijn nietszeggend en afhoudend”, zei directeur P. Nijhoff van Natuur en Milieu vanochtend op een persconferentie. Een uitnodiging om morgen met Gabor en andere betrokkenen rond de tafel te gaan zitten en over de problemen te praten, heeft Natuur en Milieu dan ook afgeslagen. “Er is genoeg gepraat”, aldus Nijhoff. “De problemen zijn voor ons glashelder. Het is tijd voor actie.” Nijhoff zei van Lubbers meer daadkracht te verwachten dan van Alders en Gabor. Vandaar dat het rampenplan rechtstreeks is gestuurd naar de minister-president, onder wiens verantwoordelijkheid de eventueel te benoemen regeringscommissaris zou moeten gaan fungeren.

Andere maatregelen die Natuur en Milieu voorstelt zijn: het opkopen van mestquota door het Rijk, het instellen van een moratorium op de bouw van nieuwe autowegen, het verbieden van binnenlandse lijnvluchten, het opkopen van veehouderijbedrijven en een accijnsverhoging op autobrandstoffen. “Wij denken dat het publiek bereid is zulke geringe offers te brengen”, aldus Nijhoff.