Tekst van de regeringsmotie waarover het Lagerhuis morgen stemt.

“Dit Huis merkt op dat de (amenderings)wet op de Europese Gemeenschappen in tweede lezing een meerderheid van 244 kreeg en is verwezen naar een commissie van het gehele Huis; neemt kennis van het feit dat dit Huis een debat is beloofd voorafgaand aan het stadium van de commissie;

merkt op dat de bedoelingen van de Deense regering nu opgehelderd zijn, brengt in herinnering dat de Raad van Lissabon zich gebonden heeft aan subsidiariteit, dat de Raad van Birgmingham een raamwerk is overeengekomen voor beslissingen om dat beginsel uit te voeren en dat inmiddels praktische stappen zijn ondernomen om dat te realiseren;

erkent dat het Verenigd Koninkrijk een vooraanstaande rol moet spelen bij de ontwikkeling van de Europese Gemeenschap om een vrije markt tot stand te brengen waarbij andere Europese democratieën zich kunnen aansluiten, waardoor werkgelegenheid, welvaart en investeringen in het Verenigd Koninkrijk worden bevorderd;

en nodigt Hare Majesteits Regering uit over te gaan tot indiening van de wet zodat het Huis de bepalingen in de details zal kunnen overwegen.'' De motie is getekend door: John Major, Douglas Hurd, Norman Lamont, Kenneth Clarke en Michael Heseltine.