Shell: stijging olieprijs is niet waarschijnlijk

ROTTERDAM, 3 NOV. In de huidige situatie van voortgezette overcapaciteit in de olieproduktie is het onwaarschijnlijk dat de reële prijzen voor olie de komende jaren zullen stijgen.

Deze verwachting sprak de directeur Exploratie en produktie van de Koninklijke/Shell Groep, Mark Moody-Stuart, vanochtend uit op het Holland offshore congres in Amsterdam. Volgens de Shell-directeur wordt de exploratie van aardgasvelden nu zodanig gestimuleerd, als gevolg van de grote milieuvoordelen van deze brandstof, dat de gasreserves nu hoger zijn dan 90 procent van de oliereserves. Aardgas dreigt in de naaste toekomst de leidende rol van olie over te nemen.

Sinds 1986 is de algemene trend van de reële prijzen voor ruwe olie, afgezien van incidentele uitschieters, stabiel. Een vat olie kost vandaag 18 à 19 dollar.

Rekening houdend met de inflatie is dat slechts tweemaal zoveel als vóór de eerste oliecrisis van 1973, toen 3 dollar voor een vat werd betaald, aldus Moody-Stuart. “De piek van 1979/1980, toen de olieprijs 40 dollar was - bij de huidige valutawaarde is dat bijna 70 dollar - lijkt lang geleden. De wereld dreigt weer gewend te raken aan goedkope energie, maar zo'n zelfvoldaanheid is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven”, waarschuwde hij.

Voor de olie-industrie is de situatie verre van comfortabel, zei de Shell-directeur. In plaats van alleen "goedkope en makkelijke' olie te winnen, zoals twintig jaar geleden nog mogelijk was, moet nu naar kleinere hoeveelheden worden gezocht in de moeilijkste gebieden ter wereld. Daarbij is geen stimulans te verwachten van een hogere prijs voor het produkt. De nieuwe prioriteit is dan ook kostenbesparing. Daartoe moet elk project nauwgezet opnieuw worden beoordeeld.

Tijdens het offshore congres opende minister Andriessen van economische zaken vanmorgen officieel de nieuwe "Nogat' gasleiding op de Noordzee. De aanleg ervan heeft, inclusief bijbehorende investeringen in gasvelden, 2,5 miljard gulden gekost. Nogat ontsluit extra reserves van 25 miljoen vaten olie en 50 miljard kubieke meter aardgas.