Schuldeisers geven Rusland opnieuw uitstel van betaling

MOSKOU, 3 NOV. De Club van Parijs, waarin de schuldeisende Westerse overheden verenigd zijn, heeft Rusland tot het einde van het jaar uitstel gegeven voor de betaling van rente en aflossing over de buitenlandse schuld van de voormalige Sovjet-Unie. Dat heeft de Russische minister van buitenlandse handel Pjotr Aven gisteren meegedeeld. De voormalige Sovjet-Unie staat voor ongeveer 70 miljard dollar bij het buitenland in het krijt.

Aven zei eind december een overeenkomst met de Club van Parijs te verwachten over een herschikking van de schulden. Die moet de schuldenaren meer tijd geven om aan de verplichtingen te voldoen. De landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) hebben van de crediteuren-landen en commerciële banken al een paar keer voor enkele maanden uitstel gekregen voor hun belangrijkste betalingen, maar er is nog steeds geen regeling voor de langere termijn.

Gesprekken over een herstructurering van de schulden vorderen maar langzaam omdat de crediteuren-landen het onderling niet eens kunnen worden over de vraag welke schulden in een overeenkomst moeten worden opgenomen. Ook vragen zij zich af of het GOS in staat is de doelstellingen te halen die het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft bepaald.

Intussen loopt de achterstand bij de rentebetalingen op. Moskou heeft al laten weten dit jaar slechts twee tot tweeëneenhalf miljard dollar te kunnen betalen van de verschuldigde tien miljard. (Reuter, DPA)