Nogat-pijpleiding officieel in gebruik

ROTTERDAM, 3 NOV. Minister Andriessen (economische zaken) heeft vanmorgen op het Holland offshore congres in de Amsterdamse RAI de Nogat-aardgasleiding officieel geopend. Deze leiding voert de gasproduktie af van een aantal nieuwe velden op het Nederlandse deel van de Noordzee.

De Nogat (Noordelijke offshore gastransportleiding) is met 260 kilometer de langste pijpleiding op het Nederlandse Continentaal Plat. Inclusief de ontwikkeling van omliggende olie- en gasvelden, installaties en een groot oliebassin onder water heeft het project 2,5 miljard gulden gekost, meer dan enig ander project in dat deel van de Noordzee. De leiding verbindt het olie- en gasveld F3 in het uiterste noorden van het Nederlandse Noordzee-deel met het aardgasnet en de gasmenginstallaties van Gasunie in Noord-Holland, via een aanlandingspunt door de duinen bij Callantsoog. Andere gasvelden in de K- en L-blokken van het Nederlandse concessiegebied op zee zijn op de leiding aangesloten.

In het Nogat-project werken de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), dochterbedrijf van Shell en Esso, Elf Petroland, dochter van het Franse Elf Aquitaine en de staatsonderneming Energie Beheer Nederland samen, met belangen van respectievelijk 30, 25 en 45 procent. De NAM treedt op als uitvoerder.

Volgens de eerste ramingen zal via het Nogat-project een oliereserve van 25 miljoen vaten (159 liter per stuk) beschikbaar komen en een aardgasreserve van 50 miljard kubiek meter. Die hoeveelheden komen overeen met ruim een jaar binnenlands gasverbruik en 34 dagen binnenlands olieverbruik.

Volgens directeur Jean Mathey van Nogepa, de organisatie van Nederlandse oliemaatschappijen, moeten deze cijfers aanzienlijk worden verhoogd omdat er meer velden op de leiding zullen worden aangesloten. Aan de hand van gegevens over seismische onderzoekingen zegt hij de zone als veelbelovend te beschouwen.

Het ministerie van economische zaken stimuleert de exploratie en ontwikkeling van meer gasvelden. Het Nogat-project wordt beschouwd als een “strategische investering” om de Nederlandse gasreserves te vergroten. Exploitatie van kleine offshore gasvelden in het noorden van het Continentaal Plat is veelal te duur omdat er afgezien van het transport al hoge investeringen vereist zijn. Door de gemeenschappelijke aanleg van de Nogat als hoofdtransportleiding, met een belangrijke bijdrage van de staat, kunnen de velden wel in produktie komen omdat de oliemaatschappijen nu alleen nog een pijpleiding naar de Nogat hoeven te betalen.

Ook volgens Mark Moody-Stuart, directeur Exploratie en produktie van de Koninklijke/ Shell Groep die vandaag op het congres in de RAI het woord voerde, belooft het Nogat-project “aanzienlijk” grotere extra reserves dan nu nog wordt aangenomen.

Het noordelijke F3-veld bevat vooral veel olie, die in een betonnen bassin onder water wordt verzameld en vervolgens met tankschepen aan wal wordt gebracht. Tegelijk met de olie wordt aardgas geproduceerd dat in een installatie met een capaciteit van 24 miljoen kubieke meter per dag wordt behandeld en via de Nogat-leiding wordt afgevoerd, samen met gas uit de andere aangesloten velden.

Minister Andriessen zei op het Holland offshore congres aangenaam verrast te zijn over de grote belangstelling van oliemaatschappijen voor nieuwe exploratievergunningen op de Noordzee. In de achtste ronde voor de uitgifte van concessies, die binnenkort wordt afgerond, zijn voor 40 procent van de overgebleven oppervlakte van het Nederlandse Continentaal Plat aanvragen ingediend en na deze ronde zal voor driekwart van het totaal vergunningen om gas en olie te zoeken zijn uitgegeven.