Maximiliaan I

Het is duidelijk dat keizer Maximiliaan Amsterdam opgezadeld heeft met een instructief probleem, waar bovendien nog een andere kwestie aan vast zit.

Het lijkt erop dat Maximiliaan niet altijd de nauwkeurigheid betrachtte die van een Keizer of rooms-koning verwacht mag worden. Dit moge blijken uit een passage uit het reisdagboek van de Engelse schilder van wapenborden Thomas Penson (1687). In zijn hoofstuk over Amsterdam staat het volgende te lezen: “Voor ik doorga met deze "slender observations' heb ik hier bij wijze van illustratie de schets toegevoegd van het wapenschild van deze stad zoals dat geschonken werd door keizer Maximiliaan in het jaar 1488. Het valt op dat we hier met slechte heraldiek te maken hebben, dat wil zeggen een zwarte balk verticaal in een rood veld. Want het is regelrecht tegen de regels van good armoury kleur op kleur te leggen of metaal op metaal. Maar omdat het een geschenk van een keizer was let it pass.”

    • C.D. van Strien