M. BOSIO; Ongewenst vreemdeling

De Franse zakenman Michel Bosio die vanmiddag als ongewenst vreemdeling door Justitie op vlucht KL 327 naar Parijs is gezet, woonde sinds dertien jaar in Nederland. Zijn poging om hier een bedrijf te beginnen liep uit op wat landelijk bekend werd als de affaire-Bosio. Een zaak die onlangs eindigde met de conclusie van een speciale Kamercommissie dat er geen bewijzen zijn dat de Fransman slachtoffer werd van een complot van inlichtingendiensten die zich met drugshandel bezighielden.

Metaal-technicus Bosio werd in 1946 geboren te Mainz, Duitsland. Na in Frankrijk voor verscheidene bedrijven te hebben gewerkt, kwam hij eind jaren zeventig via Duitsland naar Nederland. Met steun van het ministerie van economische zaken begon hij in Arnhem een exportbedrijf in airconditioners voor auto's. Omdat EZ twijfelde aan zijn zakelijke capaciteiten, moest hij genoegen nemen met een directeurspost tegen een laag salaris. Een door staatssecretaris Van Zeil (economische zaken) benoemde regeringscommissaris hield een dag per week toezicht.

Na korte tijd blijkt de zaak niet van de grond te komen. Het krediet wordt opgezegd en Bosio ontslagen. Het bedrijf krijgt een nieuwe directeur en EZ steekt nogmaals geld in de zaak, maar na twee jaar valt definitief het doek.

Op 28 oktober 1985 wordt een aan Bosio geadresseerde container met marihuana in Antwerpen in beslag genomen. Bosio waarschuwt op 4 november 1985 de Arnhemse politie en beweert daarna dat zijn bedrijf door geheime diensten werd gebruikt voor de smokkel van drugs, wapens en diamanten. Onafhankelijke onderzoeken weerlegden die beschuldigingen.

Tot op het allerlaatste moment heeft Bosio zich tegen verwijdering verzet. Vorige week meldde hij Justitie dat hij van Kamerleden had gehoord dat er “een gentlemen's agreement” zou zijn dat hij in Nederland zou mogen blijven. Justitie noemt die bewering onzin.

Aan Sylvain Ephimenco, de correspondent in Nederland van de Franse krant Libération, heeft Bosio vanochtend laten weten dat hem de mogelijkheden worden ontzegd om alsnog via een kort geding verwijdering aan te vechten. Justitie zegt dat hij van de “juridische mogelijkheden geen gebruik heeft gemaakt”. Bosio's advocaat mr. P.H. Bakker Schut heeft volgens Ephimenco niets willen ondernemen. Bakker Schut geeft geen commentaar.

Bosio heeft vorige week menig Kamerlid bestookt met het verzoek om een regeling te treffen waardoor hij alsnog in Nederland mocht blijven. Hij heeft geen enkel gehoor gevonden bij de parlementariërs die hem nu bijna unaniem een querulant noemen.