Loonbelasting op stakingsuitkering; FNV eist miljoenen van Financiën terug

ROTTERDAM, 3 NOV. De vakcentrale FNV en de aangesloten bonden willen 6,5 miljoen gulden van het ministerie van financiën terugvorderen. Volgens de FNV heeft de belastingdienst dit bedrag de afgelopen jaren ten onrechte als loonbelasting op de stakingsuitkeringen ingehouden.

Een lid van de Industriebond FNV spande enige tijd geleden een proefprocedure tegen de belastingdienst aan. Hij maakte daarbij bezwaar tegen het inhouden van loonbelasting op de uitkering die hij tijdens een staking had genoten. Het gerechtshof in Leeuwarden bepaalde vervolgens dat het betreffende artikel in het Uitvoeringsbesluit van de Wet op de Loonbelasting - waarin staat dat een stakingsuitkering loon is - wettelijk ongeldig is. Sinds 1977 is in dit Uitvoeringsbesluit bepaald dat over stakingsuitkeringen loonbelasting moet worden bepaald.

Een woordvoerder van het ministerie van financiën achtte vanochtend de kans "zeer groot' dat minister Kok voor 15 december in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden zal gaan. Bovendien wijst het ministerie de claim van 6,5 miljoen van de FNV van de hand. “Dat kan alleen als de werknemer indertijd bezwaar bij de belastingdienst heeft aangetekend”, aldus de woordvoerder.

Maar een simpele proefprocedure heeft nu duidelijk gemaakt dat de belastingdienst jarenlang ten onrechte heeft gehandeld, meent de FNV. De vakcentrale en de bonden beraden zich op eventuele verdere schadeclaims, omdat de vakbonden veel administratieve kosten hebben gemaakt. Zo moesten de bonden altijd de sofi-nummers achterhalen, voordat stakingsgeld kon worden uitgekeerd.

Volgens penningmeester A. Stolk van de Industriebond FNV kan de stakingsuitkering in het vervolg omlaag. Hij doelt daarbij op de bruto uitkering, waardoor de kosten voor de vakbonden dalen. De stakende vakbondsleden zelf zullen niets van een eventuele verlaging merken. Ook moeten de werknemers het genoten stakingsgeld niet meer bij hun jaarinkomen optellen, meent Stolk. Over een stakingsuitkering die gedurende een jaar minder dan 600 gulden bedroeg, hoefde een werknemer al geen premies te betalen, maar hij moest deze wel bij zijn jaarinkomen optellen. Op deze manier werd de uitkering toch nog belast.