Kok vraagt om "moedig' beleid bij uitwijzingen

UTRECHT, 3 NOV. PvdA-leider W. Kok pleit voor een combinatie van een "moedig' uitwijzingsbeleid tegenover illegalen en een harde aanpak van bedrijven die illegale werknemers te werk stellen.

Verder zei Kok gisteren op een bijeenkomst van de PvdA dat Duitsland in EG-verband moest worden geholpen de “te grote concentratie van vreemdelingen” op te vangen. Dat land heeft te veel van de internationale last van het vreemdelingenprobleem op zijn schouders genomen en daardoor is daar een dramatische situatie ontstaan.

Staatssecretaris A. Kosto (PvdA) van justitie zei op de zelfde bijeenkomst dat “we niet de schijn moeten wekken dat het illegalenprobleem via een plezierige weg kunnen oplossen. Er zijn harde middelen nodig.” Hij zei dat de gemeenschapsvoorzieningen moeten worden afgesloten voor illegalen. Individueel valt de illegalen volgens Kosto niet te verwijten dat zij in Nederland hun lot proberen te verbeteren, maar niettemin moeten zij, door “een harde politiek” worden gedwongen het land te verlaten.

Kosto schatte het aantal illegalen in Nederland ruwweg op 150.000 à 200.000. Hij zei ook dat de PvdA in het verleden wellicht “onvoldoende oog heeft gehad voor de problemen van de bewoners van de oude wijken, die hun wijk in toenemende mate hebben zien vollopen met mensen van een geheel andere cultuur”.

Partijvoorzitter Rottenberg pleitte voor een strikte uitvoering van de wet. “Er is een scherpe lijn nodig tussen legale en illegale immigratie. Voor sociaal-democraten is er geen alternatief voor de wet. Er is maar één keuze mogelijk.” Rottenberg wees overigens razzia's zoals volgens hem in Frankrijk voorkomen, af.