KNSB voor extra dopingcontroles

ROTTERDAM, 3 NOV. De KNSB wil het verzoek van de leden van de Nederlandse schaatskernploegen om onverwachte dopingcontroles te houden buiten het wedstrijdseizoen graag inwilligen. Waarnemend voorzitter Dijkema zegt dat de betrokken commissies van de bond en de internationale schaatsunie zich al over de juridische, medische en financiële problemen van zulke controles buigen. Volgens directeur Osinga van het bondsbureau kunnen de reglementen van de KNSB op zijn vroegst in december 1993 op de bondsvergadering worden gewijzigd.

De nationale topschaatsers lijden onder de beschuldigingen van de Haarlemse huisarts Karsten die begin dit jaar zei dat een van de leden van de olympische ploeg in Albertville bij hem om doping was gekomen. Karsten werd later in een door de KNSB aangespannen kort geding gedwongen zijn uitspraak te rectificeren.

In het seizoen zijn er regelmatige controles bij de wereldbekerwedstrijden en bij grote kampioenschappen. Door zogenaamde "out of competition'-controles zullen de schaatsers nog duidelijker kunnen aantonen dat zij geen doping gebruiken. Het probleem voor de KNSB is dat de onderzoeken duur zijn. Buiten de competitie zou er met name op het gebruik van anabole steroden worden gecontroleerd. Dat kan tussen de vijf- en vijftienhonderd gulden per controle kosten. Nederland heeft geen door het IOC goedgekeurde laberatoria. Daarom moeten de KNSB de controles waarschijnlijk laten uitvoeren in het lab van professor Donike in Duitsland.

Hoe meer controles tegelijk plaats vinden, hoe lager de prijs per stuk. De medische commissie van de KNSB onderzoekt dan ook of andere sportbonden mee willen doen met de controles. Alleen de roeibond en de atletiekunie voeren nu al onverwachte controles uit. Dat is deze bonden opgelegd door hun internationale organisaties.