Het streven het gebruik van voorkennis bij ...

Het streven het gebruik van voorkennis bij aandelentransacties tegen te gaan kan worden vergeleken met pogingen een kat die op het spek is gebonden, te bekeren tot vegetarisme.

J.M.M. Sopers, Universiteit Twente

Vanaf het moment dat de kazernes beveiligd gaan worden door particuliere beveiligingsdiensten, zou men kunnen overwegen de krijgsmacht af te schaffen.

Gerrit Jan van Beek, Katholieke Universiteit Nijmegen

Om het stromen van water tot aan de ellebogen tijdens een bezoek aan het toilet na het wassen van de handen te voorkomen, dienen de handdoekrollen aan de muur onder de gemiddelde elle-booghoogte te worden geplaatst.

H. Engels, Rijksuniversiteit Groningen

Het rendement van het zingen in een koor onder leiding van een veeleisende en inspirerende dirigent komt onder andere tot uiting in een verminderd aantal dagen ziekteverzuim.

P.E.A.M. van der Maesen de Sombreff, Rijksuniversiteit Groningen