Doorbraak plan-Lubbers op komst

DEN HAAG, 3 NOV. Minister-president Lubbers verwacht binnenkort een doorbraak in de onderhandelingen tussen de vijftig landen die het Energie Handvest voor samenwerking met Oost-Europa hebben ondertekend. Hij zei dit vanochtend op een congres van de Energie onderzoek Centrum Nederland in Den Haag.

“Naar mijn inschatting is nu de fase nabij waarin knopen doorgehakt kunnen worden en waarbij een consensus op hoofdlijnen mogelijk is”, aldus Lubbers. Hij doelde op de Basis-overeenkomst, een juridisch bindend internationaal verdrag dat het Energie Handvest (plan-Lubbers) handen en voeten moet geven. De premier verwacht dat deze overeenkomst begin volgend jaar door de deelnemende landen kan worden ondertekend.

Lubbers presenteerde in 1990 zijn eerste ideeën voor een nauwe samenwerking met de Midden- en Oosteuropese landen op energiegebied. Kern van zijn plan is dat Westerse ondernemingen fors investeren in de olie-, gas- en kolenwinning en elektriciteitsopwekking in Oost-Europa, in verbetering van de milieubescherming en de veiligheid van kerncentrales. In ruil daarvoor zouden ze lange-termijncontracten voor de levering van brandstoffen uit Oost-Europa moeten krijgen.

Lubbers vindt de lange duur van de onderhandelingen problematisch voor Centraal- en Midden-Europa, landen die “bijzonder weinig tijd” hebben, zei hij. “Dagelijks kunnen we lezen over de toenemende problemen daar. Gelijktijdig is te constateren dat het bedrijfsleven een afwachtende houding aanneemt. Voor een deel is dat begrijpelijk, gelet op de zekerheden die bedrijven willen hebben. Dat neemt niet weg dat zo snel mogelijk investeringsimpulsen nodig zijn”, aldus Lubbers. Hij wilde deze aansporing niet alleen laten gelden voor particuliere ondernemers. Ook (semi-) overheidsbedrijven in de energiesector, zoals distributiebedrijven in West-Europa kunnen volgens de premier kapitaal en management in Oost-Europa injecteren.