Dienstplicht (2)

In NRC Handelsblad van 19 oktober op pagina 3 werd vermeld dat minister Pronk voorkeur heeft voor een beroepsleger.

Het is absurd onze Krijgsmacht de taak te geven in verre landen orde op zaken te stellen en/of ontwikkelingshulp met geweld te verschaffen. De POPA (Pronk's Own Private Army) zal niet toegerust zijn om een nog steeds niet ondenkbare dreiging van de zijde van bijvoorbeeld het GOS het hoofd te bieden; daartoe is een krijgsmacht voorzien van alle zware wapens vereist. De staten van de voormalige Sovjet-Unie beschikken over tienduizenden tanks en over enorme aantallen NBC-wapens, die na een machtsovername door conservatieve communistische krachten aldaar, opnieuw een dreiging kunnen vormen.

Overigens bestaat ook een beroepsleger uit mensen, wier leven niet zonder meer bij het slechten van stammenoorlogen in Afrika of elders op het spel kan worden gezet.

    • J.N. de Groot