CDU'er weg na omstreden uitlatingen

FRANKFURT, 3 NOV. Een christen-democratische functionaris uit Rostock is gisteravond afgetreden nadat hij de vaderlandsliefde van de leider van de joodse gemeenschap in Duitsland ter discussie had gesteld. De naam van de havenstad Rostock aan de Oostzee is de afgelopen maanden synoniem geworden met uitingen van xenofobie en rassenvooroordelen door de botsingen die zich daar, en elders in Duitsland, hebben voorgedaan tussen Duitsers en buitenlanders.

Tijdens een persconferentie vroeg Karlheinz Schmidt, voorzitter van de commissie interne aangelegenheden van Rostock, aan Ignaz Bubis, zakenman in Frankfurt en voorzitter van de Centrale Raad van joden in Duitsland, of hij Israel als zijn vaderland ervoer en wat zijn oordeel was over de manier waarop Israel de Palestijnen in de bezette gebieden behandelt.

“Het is dit soort vragen dat in Duitsland altijd weer het antisemitisme opwekt”, zo reageerde een woedende Bubis. “Mijn thuis is Frankfurt. Als u zegt dat mijn thuis Israel is, dan versta ik dat alsof u mij vraagt wat ik hier doe. Jood zijn is geen nationaliteit, maar een geloofskwestie. Voor u is een jood iets vreemds, iets dat in Israel hoort. Er bestond ooit een Duitse joodse gemeenschap en die werd vernietigd door de nazi's. Het feit dat er heden geen nieuwe joodse gemeenschap in Duitsland is, heeft alles te maken met de vragen die u stelt.”

De leiding van de CDU in Rostock heeft gisteren in een verklaring de uitlatingen van Schmidt diep betreurd. Omdat “woorden niet kunnen worden teruggenomen” heeft Schmidt besloten op te stappen, aldus de verklaring.

De burgemeester van Rostock, Klaus Kilimann, verzekerde Bubis later dat zijn stad alles in het werk zou stellen om joden uit Rusland die naar Duitsland zijn geëmigreerd volledig te integreren. Ongeveer 12.000 joden uit de voormalige Sovjet-Unie zijn na de omwenteling naar Duitsland gekomen.

Rostock is sinds augustus van dit jaar het toneel geweest van aanslagen met brandbommen op tehuizen voor asielzoekers en van andere aanvallen op buitenlanders. Onlangs werd brand gesticht op het terrein van het voormalige concentratiekamp Sachsenhausen en in het vroegere vrouwenkamp Ravensbrück. (AP)