CDU matigt asielvoorstellen

BONN, 3 NOV. De Duitse regeringspartijen CDU en CSU hebben gisteren hun controversiële voorstellen verdedigd voor noodmaatregelen die het terugsturen van asielzoekers moeten vergemakkelijken, maar ze hebben beloofd niet dan in uiterste noodzaak op dergelijke maatregelen te zullen aansturen.

De uitlatingen van christen-democratische zijde volgen op de gebeten reacties van de sociaal-democraten en de liberalen op berichten als zou bondskanselier Kohl overwegen de nationale noodtoestand uit te roepen om de toestroom van buitenlanders te stoppen als de andere partijen niet meewerken aan een verandering van de grondwet op het punt van de asielaanvragen.

Minister van justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) verklaarde dat “er geen nationale noodtoestand bestaat alleen omdat de SPD een amendement op de grondwet afwijst”. Volgens de grondwet kan de noodtoestand alleen worden uitgeroepen als de interne of externe veiligheid van het land wordt bedreigd.

Dieter Vogel, de woordvoerder van bondskanselier Kohl, probeerde gisteren olie op de golven te gooien door erop te wijzen dat “de term (noodtoestand) slechts in politieke en niet in constitutionele zin bedoeld was geweest”. Het is niet de bedoeling om iets te ondernemen dat in strijd is met de grondwet, aldus Vogel, maar hij herhaalde dat de regering wel noodmaatregelen overweegt als de sociaal-democraten blijven bij hun verzet tegen aanscherping van de asielwetgeving, die nog dateert uit de tijd dat er slechts kleine hoeveelheden vluchtelingen uit Oost-Europa naar Duitsland kwamen, aan wie ruimhartige garanties werden geboden. De regering is van oordeel dat mensen die alleen om economische overwegingen hun land ontvluchten teruggestuurd moeten kunnen worden.

De SPD is onderling verdeeld over de kwestie. SPD-leider Björn Engholm is voorstander van aanpassing van de grondwet, maar veel andere partijfunctionarissen vinden dat daarmee het rechts-extremisme in Duitsland in de kaart wordt gespeeld. Op 16 en 17 november bespreekt de SPD de kwestie tijdens een partijcongres.

De Beierse minister van binnenlandse zaken, Edmund Stoiber (CSU), bepleitte gisteren in München een snelle verscherping van de asielwetgeving: “We zijn nu op het punt terechtgekomen dat we stikken in de asielzaken, waarbij we in meer dan negentig procent met gevallen van misbruik te maken hebben.” (AP)