Bonn wil in 1993 extra bezuinigen

BONN, 3 NOV. De Duitse regering zal volgend jaar waarschijnlijk 6 miljard mark extra bezuinigen om zo financiële middelen vrij te maken voor de kosten van de opbouw van het voormalige Oost-Duitsland. Dit heeft regeringswoordvoerder Dieter Vogel gisteren bekendgemaakt.

Tijdens een persconferentie zei Vogel dat verhoging van de uitgaven ten bate van het oostelijk deel van Duitsland mogelijk gemaakt moet worden door bezuinigingen elders op de begroting voor 1993. “Elke andere oplossing zou leiden tot problemen met de netto leningsbehoefte of de totale budgetomvang”, aldus de regeringswoordvoerder.

De Duitse overheidsuitgaven voor 1993 belopen 435,7 miljard mark. De begroting gaat uit van een tekort van 38 miljard mark. In Bonn wordt er echter van uit gegaan dat het tekort op de begroting volgend jaar kan oplopen tot ongeveer 44 miljard mark. Belangrijkste oorzaak zou het teruglopen van belastinginkomsten zijn als gevolg van de economische malaise in Duitsland. De belastinginkomsten zouden volgend jaar dalen met 6 tot 8 miljard mark.

Volgens Vogel zijn al verscheidene bezuinigingsvoorstellen ter tafel geweest binnen de regering, maar zijn er nog geen beslissingen genomen over de vraag op welke posten bespaard zal worden. Vogel wilde niet ingaan op geruchten in kringen rond de coalitie dat er mogelijk wordt bezuinigd op de bijdrage aan het pensioenfonds voor mijnwerkers. Hiermee is jaarlijks ongeveer 10 miljard mark gemoeid.

Minister van financiën Theo Waigel deed in het weekeinde verscheidene bezuinigingsvoorstellen, waaronder besparingen op de defensiebegroting en bevriezing van een aantal uitkeringen. Ook stelde Waigel voor om de lonen in de overheidssector niet harder te laten stijgen dan de inflatie in de komende drie jaar. Volgens de bewindsman levert deze maatregel in drie jaar tijd een besparing op van 30 miljard mark. De vakbonden hebben verontwaardigd gereageerd op Waigels loonvoorstel. Een woordvoerster van de vakcentrale DGB noemde de uitspraken van Waigel een “oorlogsverklaring”.

Bundesbank Schlesinger onderstreepte vanmorgen dat een eventuele renteverlaging afhankelijk is van terugdringing van het overheidstekort en loonmatiging. (Reuter)