Zakenbanken Mees & Hope en Pierson fuseren

AMSTERDAM, 2 NOV. Bank Mees & Hope en Pierson, Heldring en Pierson gaan fuseren. Dat hebben de bestuursvoorzitters van de twee banken, beide onderdeel van ABN Amro, vanmiddag bekendgemaakt.

Drs. J. Kleiterp, directievoorzitter van Pierson en toekomstig voorzitter van de nieuwe bank, zei dat “het uitgangspunt bij het fusieproces zal zijn dat gedwongen ontslagen zullen worden vermeden.”

De nieuwe bank Mees Pierson (circa 3.800 werknemers) zal een balanstotaal van 35 miljard gulden hebben en een aansprakelijk vermogen van 2,4 miljard gulden. Als gevolg van de fusie ontstaat overlapping van de activiteiten waardoor arbeidsplaatsen zullen vervallen. Onduidelijk is nog hoeveel. Beide banken zijn gespecialiseerd in ondermeer het beheer van grote vermogens, financiering van grote bedrijven en kapitaalmarktactiviteiten.

De vakbonden, die vanmorgen overleg voerden met de directies van beide banken, zijn er niet gerust op dat gedwongen ontslagen kunnen worden vermeden. “Na de afgelopen personeelsreductie bij Mees & Hope zie ik nog maar weinig ruimte voor natuurlijke afvloeiing en herplaatsing”, aldus bestuurder H. Westerhof van de Vakorganisatie voor middelbaar en Hoger Personeel (VHP).

Reden voor de fusie is volgens dr. D.M.N. van Wensveen, voorzitter van de hoofddirectie van Mees & Hope, de toegenomen internationale concurrentie tussen zakenbanken die zich uit in “een structurele marge-erosie”. Na de fusie van ABN en Amro in juli 1990 sprak het bankconcern bij herhaling in alle toonaarden tegen dat Pierson en Mees & Hope, waarvan de resultaten onder druk stonden, zouden fuseren.

Pag 11: Mees Pierson blijft zelfstandig

Een woordvoerder van ABN Amro zei vanmorgen dat beide dochterbedrijven niet onder druk van het moederbedrijf fuseren. Sedert de fusie van ABN en Amro was er sprake van hardnekkige geruchten over de verkoop van één van de "merchant' banken, gezien de overlappende activiteiten. Daarbij werd vooral de naam genoemd van het minder winstgevende Mees & Hope. Bankanalisten wijzen erop dat de verkoop van één van de dochters een concurrent van ABN Amro de mogelijkheid zou geven te penetreren op de Nederlandse markt voor zakenbanken. Een fusie tussen Mees en Pierson was daarom logischer.

Mees & Hope en Pierson, Heldring & Pierson zijn "merchant' banken, gespecialiseerd in ondermeer advies bij fusies en overnames, gespecialiseerde kredietverlening, handel in effecten en vermogensbeheer voor gefortuneerde particulieren. De volledige integratie van de activiteiten van beide banken moet “in de loop van 1993” leiden tot een juridische fusie. Drs. J. Kleiterp, voorzitter van de directie van Pierson, wordt voorzitter van de directie van de nieuwe bank. Van Wensveen, voorzitter van de hoofddirectie van Mees & Hope, wordt plaatsvervangend voorzitter en zal Kleiterp in mei 1994 opvolgen.

Mees Pierson wil de bestaande kernactiviteiten verder uitbreiden en de activiteiten die daar niet toe behoren afstoten. Kleiterp kondigde vanmiddag aan dat het autolease-bedrijf Lease Plan Holding, een 100 procent dochter van Mees & Hope, “naar verwachting op korte termijn zal worden overgedragen aan ABN Amro”.

Pierson, Heldring & Pierson en Bank Mees & Hope opereerden tot nu toe redelijk zelfstandig van het moederbedrijf ABN Amro. Volgens Kleiterp blijft dat zo.

De Dienstenbond FNV gaat er vanuit dat het sociaal plan, dat bij de fusie van de ABN met de Amro Bank is opgesteld, ook geldt voor de dochterondernemingen. In dat plan is afgesproken dat er geen werknemers gedwongen ontslagen worden.

Bank Mees & Hope (BMH) en Pierson, Heldring & Pierson (PHP) hadden vorig jaar te kampen met tegenvallende resultaten. Het nettoresultaat van BMH daalde licht en kwam uit op 74,7 miljoen tegen 75,7 miljoen in 1990. Over de eerste zes maanden van dit jaar ging de winst weer met 4,2 procent omhoog tot 42,1 miljoen gulden. Het nettoresultaat bij PHP ging vorig jaar met twintig procent achteruit van 72,5 miljoen tot 60,4 miljoen gulden. In de eerste helft van 1992 wist PHP gedeeltelijk herstel te bereiken. De nettowinst kwam uit op 30,4 miljoen gulden.