"Tekort aan psychiaters blijft nog jaren bestaan'

DEN HAAG, 2 NOV. Het tekort aan psychiaters, nu ongeveer 200, blijft voorlopig bestaan. Over vijf jaar is er volgens een onderzoek van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv) een tekort van 165 of 400 psychiaters.

In het rapport "Beroep: psychiater' dat het NcGv vanochtend heeft aangeboden aan staatssecretaris Simons (volksgezondheid), worden twee mogelijke scenario's geschetst. Het verschil tussen de ramingen wordt veroorzaakt door uiteenlopende inschattingen van de manier waarop de geestelijke gezondheidszorg zal omgaan met het huidige tekort. Ook van belang is het antwoord op de vraag welke taken absoluut door psychiaters moeten worden vervuld en welke eventueel ook door andere specialisten in de geestelijke gezondheidszorg kunnen worden overgenomen.

Nederland telde vorig jaar 1.598 praktizerende psychiaters, wat neerkomt op 11 psychiaters per 100.000 inwoners. Tien jaar geleden waren dat er negen. Ten opzichte van omringende landen is dat hoog. Het aantal formatieplaatsen is de afgelopen tien jaar met bijna honderd toegenomen.

In het rapport, gebaseerd op een enquête waaraan 85 procent van alle psychiaters meewerkte, wordt de beroepsgroep gedetailleerd in kaart gebracht. Tachtig procent van de psychiaters is verbonden aan een instelling in de geestelijke gezondheidszorg; ruim de helft van deze groep heeft meer dan één werkgever.

Met 372 formatieplaatsen voor psychiaters is het algemeen psychiatrisch ziekenhuis de belangrijkste werkgever. Daarna volgt de Riagg met 349 formatieplaatsen, wat neerkomt op 502 psychiaters. De meeste psychiaters bij de Riagg werken in deeltijd. In de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, zowel psychiatrische ziekenhuizen als Riagg's, zijn momenteel 200 vacatures.

Bijna de helft van alle psychiaters (723) voert een eigen praktijk. Van hen werken er 190 uitsluitend in de eigen praktijk. De overigen combineren de eigen praktijk met een (deeltijd-)aanstelling in de GGZ. In de eigen praktijk worden jaarlijks ongeveer 23.800 nieuwe patiënten ingeschreven.