Rusland stuurt troepen naar strijdgebied Noord-Ossetië

MOSKOU, 2 NOV. De Russische regering heeft op grote schaal troepen van de binnenlandse strijdkrachten (MVD) naar de Noord-Kaukasus gestuurd om te interveniëren in een dreigende burgeroorlog tussen Osseten en Ingjoesen in Noord-Ossetië. Bij de gevechten tussen deze twee etnische groepen zijn afgelopen weekeinde tientallen doden en honderden gewonden gevallen.

President Jeltsin riep vandaag de noodtoestand uit in het gebied.

Rusland heeft in het conclict duidelijk de kant gekozen van de “wettig gekozen” Noord-Ossetische autoriteiten in de hoofdstad Vladikavkaz. De Osseten verzetten zich tegen de claims van de gerepatriëerde Ingoesjen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog wegens vermeende collectieve collaboratie met de nazi's door Stalin zijn gedeporteerd en nu hun oude bezit gewapenderhand zijn komen opeisen.

Volgens het Russische televisiejournaal Vesti, dat steeds vaker optreedt als spreekbuis van het Kremlin, is het “banditisme van de nationaal-extremistische” Ingoesjen een “geplande provocatie” om de toestand in het land verder te destabiliseren. Er bestaat, aldus Vesti, een directe relatie tussen hun acties en de pogingen van het inmiddels verboden Front van Nationale Redding om de regering-Jeltsin in Moskou tot aftreden te dwingen.

De gevechten begonnen nadat Ingoesjische commando's in de bergen rond Vladikavkaz een politiepost overvielen en vervolgens bijna tachtig Russische soldaten van de MVD wisten te gijzelen. Onmiddellijk daarna kwam zaterdag in Moskou de Nationale Veiligheidsraad van president Boris Jeltsin bijeen. Deze raad (met vertegenwoordigers an de regering, de staatsveiligheidsdienst en het leger) is het hoogste adviesorgaan van het staatshoofd. Vice-premier Georgi Chizja vertrok naar Vladikavkaz om de interventie verder te coördineren. Onder druk van Chizja kwamen de Ingoesjen en Osseten een wapenstilstand overeen. “De Russische troepen hebben voldoende vuurkracht om respect af te dwingen”, aldus Chizja.

De plotseling aangewakkerde militaire strijd in Noord-Ossetië is voor Rusland een gevaar omdat een burgeroorlog in dit gebied verderstrekkende consequenties kan hebben. In de hele Noord-Kaukasus, dat deel is van de “territoriale integriteit” van Rusland, woedt momenteel een strijd om de macht tussen de door Moskou gesteunde lokale ex-communistische en een door de islam geïnspireerde oppositie die zich heeft verenigd in een Confederatie van Kaukasische Bergvolkeren. Deze confederatie opereert vanuit de aanpalende republiek Tsjetsjenië, die zich onder leiding van generaal Dzjochar Doedajev heeft losgemaakt uit het Russische staatsverband. De Ingoesjen hebben Doedajev al om hulp gevraagd.

Tot voor kort concentreerde de islamitische oppositie zich op de burgeroorlog tussen islamitische Abchaziërs en christelijke Georgiërs. Via het sturen van vrijwilligers, die met de Abchaziërs tegen de Georgiërs vechten, heeft de Confederatie de druk op de veel terughoudender opererende lokale regeringen al danig weten op te voeren.

Niet toevallig laaide ook in Georgië de strijd afgelopen weekeinde weer op. Bij de gevechten rond de Abchazische hoofdstad Soechoemi zouden gisteren en eergisteren tientallen doden zijn gevallen. In het zuidoostelijker gelegen Nagorny-Karabach werd de oorlog tussen de islamitische Azeri uit Azerbajdzjan en de christelijke Armeniërs dit weekeinde eveneens opgevoerd.

    • Hubert Smeets