PvdA: markante stedeling moet wethouder zijn

DEVENTER, 2 NOV. Gemeenteraadsverkiezingen moeten niet overal gelijktijdig worden gehouden. Markante persoonlijkheden in een stad moeten aangesteld kunnen worden als wethouder zonder dat ze eerst als raadslid zijn verkozen.

Dit heeft PvdA-voorzitter F. Rottenberg gezegd tijdens een bijeenkomst van lokale PvdA-bestuurders.

Volgens Rottenberg overschaduwt de landelijke politiek nu te veel het lokale bestuur. Kiezers blijven bij gemeenteraadsverkiezingen eerder thuis omdat ze het gevoel hebben bij nationale verkiezingen al te hebben gestemd. “Misschien kan men zelfs stellen dat er eigenlijk geen plaatselijke verkiezingen zijn naast de landelijke, maar dat de laatse gewoon worden gedoubleerd”, aldus Rottenberg tot honderden PvdA-bestuurders in de Devertse Schouwburg.

Hij wil “nationalisatie van gemeenteraadsverkiezingen” tegengaan door deze verkiezingen niet overal tegelijk te laten plaatshebben. Een splitsing zou meer recht doen aan het lokale karakter van lokale verkiezingen. In 1994 zijn er drie verkiezingen: voor de gemeenteraden, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Rottenberg bepleitte tevens de controlerende functie van lokale politici te versterken door een scherpere scheiding van gemeenteraad en wethouders aan te brengen. Volgens hem moeten “markante persoonlijkheden” uit een stad de kans krijgen om als wethouder te worden aangesteld zonder dat ze eerst als raadslid zijn gekozen. Nu komen wethouders voort uit de gemeenteraadsfracties. Volgens Rottenberg is dit schadelijk voor de kwaliteit van het bestuur omdat raadsleden hun tot wethouder benoemde fractiegenoten onvoldoende controleren. “De laatste decennia zijn de politici van alle partijen zich steeds meer als bestuurders gaan gedragen”, aldus Rottenberg. De PvdA-bijeenkomst, waar ook veel ministers en Kamerleden aanwezig waren, vormde de eerste aanzet voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994. In 1990 leed de PvdA bij verkiezingen op lokaal niveau gevoelige nederlagen.

Ook S. Patijn, commissaris van de koningin in Zuid-Holland, is van mening dat de positie van de gemeenteraad moet worden versterkt. Hij zegt in een verslag over de benoeming van burgemeesters dat bij de herbenoeming de gemeenteraad een rol moet krijgen: raadsleden moeten bij het functioneringsgesprek worden betrokken. “Het beleid is erop gericht louter burgemeesters te benoemen die door de Raad zelf benoembaar worden geacht”, aldus Patijn.