P. Bergmeijer (58) is vandaag gekozen tot ...

P. Bergmeijer (58) is vandaag gekozen tot voorzitter van de Maritieme Milieu Commissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Bergmeijer is hoofd van de milieu-afdeling van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bergmeijer volgt de huidige Amerikaanse voorzitter van de Commissie, vice-admiraal Sidney A. Wallace, op. De Maritieme Miieu Commissie is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van regels die het lozen van olie, chemicaliën en scheepsvuilnis aan banden moeten leggen.