Milieufonds

HILVERSUM, 2 NOV. De stichting Natuur en Milieu wil dat de BTW met 1 procent wordt verhoogd en dat dit geld, 3 miljard gulden per jaar, wordt gestort in een Milieufonds.

Het fonds zou projecten moeten financieren die zijn “gericht op duurzame ontwikkeling”. Vorige week, bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van VROM, pleitte Groen Links voor een Fonds voor Duurzame Ontwikkeling, met daarin geld uit de aardgasbaten en het bedrijfsleven.