Merendeel van vrouwen met kind blijft werken

UTRECHT, 2 NOV. Vier van de vijf vrouwen blijven werken nadat zij moeder zijn geworden. Driekwart van de werkende moeders brengt wel de werkweek terug tot één, twee of drie dagen. Van de werkende vaders kort tien procent zijn werkweek in. Dat blijkt uit een onderzoek van het FNV Vrouwensecretariaat en FNV Magazine.

FNV-federatiebestuurder I. van den Burg wil nu gaan pleiten voor het recht op parttime-werk voor iedereen en voor een veel langer parttime-ouderschapsverlof. Veel van de 609 ondervraagde werkende ouders, met een kind dat vorig jaar is geboren, gaven namelijk aan de wettelijke regelingen onder de maat te vinden.

Mannen en vrouwen verzuimen tegenwoordig tijdens de zwangerschap even vaak om bij voorbeeld samen naar de vroedvrouw te gaan. Buiten de wettelijke regeling van twee dagen kraamverlof nemen mannen rond de bevalling wekenlang vakantie op. Als beiden weer werken en het kind wordt ziek, nemen mannen en vrouwen evenveel vrije dagen op. Hoewel tien procent van de jonge vaders definitief een kortere werkweek regelt, geeft 85 procent van de mannen aan dat hun vrouw meer zorgt voor de kinderen.

Als grootste knelpunten noemden de ouders gebrek aan kinderopvang (243 keer genoemd), ziekte van een kind (230 keer), onregelmatige diensten (178 keer) en te weinig parttime-werk (75 keer).