Lankhorst volgt Beckers op als fractieleider Groen Links

AMERSFOORT, 2 NOV. R. Beckers, fractievoorzitter van Groen Links in de Tweede Kamer en lijsttrekker bij de laatste verkiezingen, heeft zaterdag op het congres van haar partij bekend gemaakt dat zij volgend jaar voor de zomer haar Kamerlidmaatschap zal neerleggen. De reden voor haar vertrek is gelegen in persoonlijke omstandigheden. Het huidige Groen-Linkskamerlid P. Lankhorst zal haar opvolgen als fractievoorzitter. B. van Ojik zal Beckers' Kamerzetel overnemen.

Niet bekend

Het congres keurde zaterdag een resolutie over de sociale zekerheid goed. Daarin wordt gepleit voor integratie van alle uitkeringen in één wet. Het sociale stelsel moet volledig worden geïndividualiseerd. Door arbeidstijdverkorting zouden meer mensen een baan moeten kunnen krijgen. Ook moet door arbeidstijdverkorting iedere Nederlander "zorgzelfstandig' kunnen zijn, waarmee bedoeld wordt dat de traditionele verdeling tussen mensen die thuis en buitenshuis werken kan verdwijnen. Een algehele verhoging van de laagste uitkeringen met vijftien procent, zoals de linkervleugel van de partij wenste, werd afgewezen. In plaats daarvan wil Groen Links de uitkeringen van de zwaarst getroffen groepen (langdurige minima, ouderen) verhogen.