Kritiek is niet relevant voor het beleid

Knipselkranten spelen in de Haagse bureaucratie een voorname rol. Met selecties uit dag- en weekbladen worden ambtenaren geïnformeerd over de grote daden van het departement en zijn minister. De knipseldienst knipt, en de voorlichters kijken toe op de inhoud.

Maar de selectie is niet altijd eenvoudig, zeker niet als de eigen minister het zwaar te verduren krijgt. Een knipselkrant vol kritiek is slecht voor de corporate spirit van het departement. Op woensdag 21 oktober verscheen in NRC Handelsblad een kritisch portret van minister Hans Alders van milieu, waarin de vertrouwensband van de minister met zijn eerste milieuwoordvoerster aan de orde kwam. Haar "unieke positie' op het departement was veel ambtenaren een doorn in het oog, haar invloed onevenredig groot.

In de knipselkrant van VROM werd het portret niet opgenomen. Wèl daarentegen de volgende dag een bericht uit Trouw met de kop "Lof voor eenzame Alders'. Vergeten, overgeslagen, oninteressant? Volgens directeur voorlichting Frans Kok is er geen diepere oorzaak. “Er is geen sprake van censuur, dat zou ik niet toestaan.” Bij de knipseldienst van VROM wordt gekeken of een artikel “relevant is voor het beleid”.

Twee ministeries die op het beleidsterrein van milieu vaak touwtrekken met VROM - Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij - vonden het wèl relevant. In de knipselkranten van de beide departementen werd het portret van Alders opgenomen. (DJE)

    • Hendrik Spiering
    • Rob Meines
    • Derk-Jan Eppink