Katrin Krabbe

Katrin Krabbe ontloopt mogelijk voor de tweede maal dit jaar een schorsing. Zaterdag zijn twee Engelse gewichtheffers door de Britse bond vrijgesproken van het gebruik van Clenbuterol, het middel dat ook Krabbe en haar clubgenoten Grit Breuer en Manuela Derr hebben gebruikt. Professor Arnold Beckett, lid van de medische commissie van het IOC, verklaarde dat Clenbutorol niet op de verboden lijst van het IOC stond op het moment dat de gewichtheffers het middel innamen.