Jaarresultaat Macy's eindigt op 2,2 mrd verlies

Het Amerikaanse warenhuisconcern R.H. Macy, dat sinds januari in surséance van betaling verkeert, heeft in het eind juli afgesloten boekjaar een verlies opgelopen van 1,25 miljard dollar (2,2 miljard gulden).

In het boekjaar ervoor leed Macy 263 miljoen dollar verlies (vóór bijzondere posten).

De omzet in het afgelopen boekjaar verminderde van 6,8 miljard tot 6,5 miljard dollar (11,2 miljard gulden). In de boeken van Macy prijkt een schuld van totaal 5,3 miljard dollar (9,1 miljard gulden).