Italië onderzoekt rol vrijmetselaars

ROME, 2 NOV. De Italiaanse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijke banden tussen geheime vrijmetselaarsloges en de georganiseerde misdaad. Volgens persberichten worden ongeveer honderd mensen verdacht.

Het zou gaan om een netwerk van rechters, politici, journalisten, artsen, advocaten en mafiosi, dat een rol zou spelen of hebben gespeeld bij het helpen van verdachte of voortvluchtige mafiosi, het witwassen van drugswinsten en het smokkelen van wapens voor de georganiseerde misdaad.

Het onderzoek wordt geleid door de procureur uit de Calabrese stad Palmi, Agostino Cordova, een van de meest voortvarende rechters van Italië. In Rome heeft hij veel vijanden heeft gemaakt met zijn beschuldigingen aan politici, vooral leden van de socialistische partij, dat zij hebben samengewerkt met de 'ndragheta, de Calabrese versie van de mafia. Cordova heeft nog geen officiële mededelingen gedaan over zijn onderzoek.

Vorige week heeft Cordova de ledenlijsten opgevraagd van de loge Grande Oriente d'Italia in Rome. Deze is volgens haar leider, grootmeester Giuliano Di Bernardo, met 600 aangesloten loges en ongeveer 18.000 leden de enige vrijmetselaarsloge die internationaal is erkend. Daarna heeft Cordova in Genua beslag laten leggen op de ledenlijsten van een loge met een gelijkluidende naam, de Grande Oriente Italiano. Deze loge, met ongeveer 70 aangesloten loges en drieduizend leden, wordt geleid door de 69-jarige advocaat Pietro Maria Muscolo. Muscolo komt uit Calabrië en heeft in het verleden vaak mensen uit zijn geboortestreek verdedigd.

Al eerder hebben bestrijders van de mafia, onder wie de dit voorjaar vermoorde Giovanni Falcone, gezegd dat er banden bestaan tussen mafia en vrijmetselarij. Grootmeester Di Bernardo heeft gezegd dat advocaat Muscolo uit Genua geen lid is van de reguliere vrijmetselarij. “Het gaat om groepen die zichzelf vrijmetselaars noemen zonder dat zij een band hebben met de reguliere vrijmetselarij”, zei Di Bernardo. Hij zei dat er in Sicilië drie of vier van dergelijke groepen actief zijn, en twee of drie in Calabrië, maar dat de officiële vrijmetselarij daarover geen informatie heeft.

Het onderzoek van nu roept herinneringen op aan de ontdekking in maart 1981 van de geheime vrijmetselaarsloge Propaganda Due (P-2), die probeerde een staat binnen de staat te vormen. Deze loge is officieel ontbonden, maar bestaat volgens sommigen nog steeds.

    • Marc Leijendekker