ING: gedwongen ontslag bij bank niet uitgesloten

AMSTERDAM, 2 NOV. De ING Groep, eigenaar van verzekeraar Nationale-Nederlanden en de ING Bank, acht de winst van het bankonderdeel "onvoldoende' en wil de kosten omlaag brengen door een reorganisatie. Daarbij gaan arbeidsplaatsen verloren. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten.

Dit heeft ING zaterdag meegedeeld. De directie van het gefuseerde bank- en verzekeringsconcern is ontevreden over de stijging van de nettowinst. In 1991 steeg de winst van het bankonderdeel met 4 procent tegen 12 procent voor de hele groep. Andere banken lieten een betere winstontwikkeling zien. De kosten moeten omlaag, aldus ING, en wel structureel. Al eerder kondigde ING aan ook de verzekeringspoot onder de loep te nemen om de kosten te verminderen.

L.J. Wijngaarden, hoofd personeel & organisatie, zegt in het personeelsblad Banknieuws dat vermindering van personeel - de kosten van de bank bestaan voor een groot deel uit personeelslasten - geen doel op zich is. Maar, zo concludeert hij, het “Performance-programma” voor de reorganisatie heeft wel een effect op het personeelsbestand.

Momenteel voert de ING gesprekken met de vakbonden. Volgens een woordvoerder van de dienstenbond CNV zijn er problemen bij ING en wil het concern de "sociale paragraaf' aanscherpen. In 1990 werd deze paragraaf na een felle strijd tussen de bonden en de top van het concern, tijdens de fusie van de NMB en de Postbank, overeengekomen. Afgesproken werd dat er bij een eventuele reorganisatie geen gedwongen ontslagen zouden vallen.

Ook Wijngaarden, die destijds het akkoord mede ondertekende, spreekt nu over aanscherping. Het vinden van een passende functie binnen het concern wordt steeds moeilijker, zo vindt hij. Als “uitplaatsing” niet mogelijk blijkt, “kan ontslag aan de orde komen”.

De woordvoerder van de ING Bank bevestigde zaterdag dat er wordt gesproken over gedwongen ontslagen “voor individuele personen”. “Een collectief ontslag is echter niet aan de orde”, zo zegt hij. Ontslag zal pas in het allerlaatste stadium worden aangevraagd.

In september voorspelden de vakbonden nog dat door alle reorganisaties bij de bankengroep ruim 5.000 van de 21.000 arbeidsplaatsen moesten verdwijnen. Een woordvoerder van de ING Groep ontkende toen die bewering. “Dat getal slaat nergens op”. Naast het schrappen van banen