Het Nederlandse alfabet bevat zesentwintig ...

Het Nederlandse alfabet bevat zesentwintig letters, waartoe "IJ' niet behoort. Het verdient daarom aanbeveling om "IJ-IJmuiden' uit het telefoonalfabet te verwijderen. Bovendien zou in alle gevallen, bijvoorbeeld bij het alfabetiseren van woorden- of namenlijsten, "IJ' niet als één letter maar als bestaande uit twee letters beschouwd moeten worden.

H.E. Romeijn, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten.

M.J.W.M. Busch, Erasmus Universiteit Rotterdam

Mensen die een verhoogde premie tegen ziektekosten zouden moeten betalen vanwege een ongezonde levenswijze, dienen in dat geval korting op pensioen- en AOW premie te krijgen.

M.W.J.A. Fieren, Erasmus Universiteit Rotterdam